Priručnik Glavne bolesti medonosne pčele

Prema dogovoru, šaljem pregled sadržaja i ponudu našeg izdanja – priručnika: Glavne bolesti medonosne pčele – kako ih prepoznati, spriječiti i liječiti. Autor je ekipa stručnjaka Svjetske organizacije UN za hranu FAO. Ta je tema od velike važnosti za opstanak pčela i u svijetu i kod nas, jer se o bolestima pčela malo zna. Pčelinje zajednice u cijelosti stradaju i k tome još šire zarazu, a često se ne zna kako tome stati na kraj. Ovo je prvi stručni priručnik s detaljnim opisima i slikama za prepoznavanje i postupanje u pojedinim slučajevima. Prilagođen je našem podneblju i može biti presudan za spas pčelinjih zajednica.

U prilogu su: PDF naslovna stranica sa sadržajem i prvih 20-tak stranica, opisni pregled sadržaja, ponuda sa cijenom (popust za pčelarska društva) te kontakt i uputa za nabavu.

Zahvaljujem na pažnji,
srdačan pozdrav
Mladen Gerovac, izvršni urednik

Poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-Moslavačkoj Županiji

Na službenoj stranici SMŽ objavljen je javni poziv za poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji. Više informacija na poveznici ispod…

https://www.smz.hr/natjecaji/105-gospodarstvo-regionalni-razvoj-i-fondovi-eu/8332-javni-poziv-za-poticanje-razvoja-poljoprivrede-u-smz-za-2020-godinu

Rok za dostavu prijave je 28. veljače 2021. godine

4.6. pomoć pri očuvanju pčelinjeg fonda
Uvjeti za dodjelu potpore:

  • potpora će se odobriti korisniku pčelaru upisanom u upisnik poljoprivrednih gospodarstava u iznosu 10 kn/ košnici
  • uzimati će se u obzir broj košnica pčelara evidentiranih u Evidenciji pčelara i pčelinjaka

Intenzitet potpore po korisniku:

a) 1-50 košnica, 10 kuna/košnici
b) 51-150 košnica, 10 kn/košnici, a najviše do 1.000,00 kuna,
c) 151-300 košnica, 10 kn/košnici kuna, a najviše do 2.500,00 kuna
d) 301 i više, 10 kn/košnici kuna, a najviše do 3.500,00 kuna

Kriterij dodjele:

  • sukladno Uredbi Komisije (EZ) broj 1408/2013 i Uredbi Komisije (EU) broj 316/2019 ukupni iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći protuvrijednost od 20.000,00 EUR tijekom razdoblja od tri fiskalne godine.

Anketa – pčelarstvo za MPS

Poštovani članovi Upravnog odbora te predsjednici udruga,

dobili smo obavijest iz Ministarstva poljoprivrede kako je samo mali broj anonimnih Anketnih upitnika, a koji su poslane u broju 2. časopisa „Hrvatska pčela“, popunjen te dostavljen Ministarstvu poljoprivrede.

Ministarstvo poljoprivrede kao kontakt točka zadužena za upravljanje Nacionalnim pčelarskim programom, svake godine dostavlja podatke o sektoru pčelarstva prema Europskoj Komisiji.

Isto tako svake 3 godine izrađuje se novi Nacionalni pčelarski program za koji je potrebno izraditi uvodni dio koji je sastavljen od podataka koji su navedeni u Anketnom upitniku koji Vam dostavljamo.

Stoga, molimo Vas da što točnije ispunite dostavljeni upitnik, a u cilju što kvalitetnije izrade budućeg programa, kao i vjerodostojnog prezentiranja sektora pčelarstva.

Slijedom navedenog, molimo da ponovno proslijedite Anketni upitnik svim svojim članovima, kako bi isti popunili te ga popunjenog dostavili Ministarstvu poljoprivrede.

Za sva ostala pitanja stojimo Vam na raspolaganju.

Lp,

Emil Horvatić, mag. iur.

Tajnik Saveza

Plavi dizel/ nove kartice

Poštovani,

dobili smo informaciju iz Ministarstva poljoprivrede da stare kartice za plavi dizel vrijede i dalje, a kvote plavog dizela za pčelare biti će dodijeljene do kraja veljače.

Nove poljoprivredne kartice ePI koje OPG dobije nakon usklađivanja poljoprivrednog gospodarstva zamijeniti će stare.

Postupak provjere kvote i korištenja je isti kao i kod starih kartica (GPR).

Ljubazno Vas molimo da o tome obavijestite i vaše članove.

Više o novim karticama može naći na linku:

https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/uspostava-govornog-automata-za-upit-u-stanje-raspolozivih-kolicina-plavog-dizela-za-korisnike-epi/4342

Za sva ostala pitanja stojimo Vam na raspolaganju.

Lp,

Emil Horvatić, mag. iur.

Tajnik Saveza

Kalendari Udruge

Članovi udruge mogu kalendare udruge za 2021  god. podići na  sastanku 01.02. u 18 sati, ili kod tajnika uz predhodni dogovor na mob. 091 7666947

Podaci za uplatu članarina

U. P METVICA Kutina, Augusta Šenoe 2.
ž. r. HR8523400091110171362

Na poziv na broj upisati svoj OIB.

Članarina HPS 325,00 kn, članarina samo udruga 100,00 kn.

Program potpora u poljoprivredi

Programom potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Kutine za razdoblje 2020. – 2021. godine (u daljnjem tekstu Program) utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi za koje će Grad Kutina, u razdoblju od 2020. do 2021. godine dodjeljivati potpore male vrijednosti te kriteriji i postupak istih.  Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Grada  Kutine.

Više informacija na stranicama grada Kutine.

Zamjena voska

Zainteresirani pčelari za zamjenu voska za satnu osnovu kod Repić Kreše neka se jave predsjedniku udruge, s količinom voska i vrstom satnih osnova.