O udruzi

Udruga pčelara Metvica Kutina

Davne 1952. godine osnovano je pčelarsko društvo „Moslavina“ Kutina čiji je prvi predsjednik bio Josip Bijelicki, učitelj u Voloderu, delegat kod osnivanja Pčelarskog Saveza Hrvatske. Društvo je, prema kazivanju starijih pčelara, djelovalo 5-6 godina, nakon čega su zamrle aktivnosti kroz organizacijske oblike, ali nije zamro rad pčelara. U prosincu 1980, godine ponovno se okuplja grupa pčelara i obnavlja društvo koje počinje djelovati od početka 1981. godine. Ponovo je predsjednik društva bioJosip Bjelicki, a među užim rukovodstvom su bili Emil Rudnički, Stjepan Kudelić i Josip Gak.

Organizacijski oblici Udruge, kao i nazivi, s vremenom su se mijenjali kako su se mijenjali i zakonski propisi, pa je tako 1984. godine preimenovana u Društvenu organizaciju pčelara „Metvica“ Kutina, a 1997. godine u  Pčelarsko društvo „Metvica“ Kutina. Godine 1998. registrirana je pod  sadašnjim nazivom Udruga pčelara „Metvica“ Kutina.

Godine 1976. Udruga dobiva od tadašnje Općine Kutina na korištenje zgradu u Zvonimirovoj ulici, na takozvanom „Peradarstvu“, koju svojim radom i donacijama tadašnjih poduzeća pretvara u „Dom pčelara“, te ju koristi za svoje potrebe. Zahtjevom prijašnjih vlasnika za povrat zgrade Udruga ostaje bez prostora za rad, te se učlanjuje u klub „SAM“ i djeluje kao jedna od sekcija Narodne tehnike Kutina i koristi prostorije u Crkvenoj ulici. Prenamjenom tog prostora u druge svrhe Udruga ponovo ostaje bez potrebnog prostora za svoje djelovanje, pa tek početkom 2006. godine Grad Kutina joj dodjeljuje na korištenje prostorije u bivšoj zgradi „Moslavke“ u ulici Augusta Šenoe 2, koje i danas koristi.

Od osnivanja do danas, kroz Udrugu je prošlo više od 350 članova. Najveći broj članova, 132, bio je 1988. godine kad su u Udrugu bili učlanjeni i pčelari s područja današnjih općina Popovače i Velike Ludine, a najmanji, poratnih 1997. na 1998. godinu, sa samo 22 člana. U posljednjih nekoliko godina Udruga se konsolidira, postupno povečava broj članova, tako da sada ima 82 redovna i 3 počasna člana.

Udruga je 2005. Godine organizirala pčelarsku školu koju je završilo 59 pčelara i steklo stručni naziv „pčelar“.

Članovi Udruge posjeduju oko 5.500 košnica s proizvodnim potencijalom od oko 100 tona meda godišnje.

Udruga je član Hrvatskog pčelarskog saveza i Zajednice udruga Sisačko-moslavačke županije.

Danas Udruga ima uređen prostor za rad, posjeduje informatičku opremu i dvije digitalne vage za pračenje unosa nektara u košnice. U suradnji sa Hrvatskim pčelarskim savezom izradila je katastar pčelinjaka. Provodi program edukacije djece u vrtićima i osnovnim školama o koristi pčela i pčelinjih proizvoda. Organizira predavanja i posjete pčelarskim sajmovima za svoje članove. Sudjeluje na mnogim izložbama i turističko-gospodarskim manifestacijama u Županiji, gdje prezentira pčelinje proizvode. Od 2008. godine stalni je sudionik županijske ocjenjivačke izložbe meda „Zlatna pčela“ u Topuskom sa odličnim rezultatima. Članovi Udruge učestvuju na nacionalnim i regionalnim natjecanjima također sa izvrsnim uspjehom, što upučuje na to da je med sa ovih naših, moslavačkih prostora vrhunski, a priroda očuvana.

Na kraju molim sve članove Udruge, sve pčelare koji to nisu i sve prijatelje pčela i pčelara koji imaju bilo kakva saznanja o Udruzi (pismena, usmena, slike) da nam se jave kako bi pomogli prikupiti povijesnu građu za izradu monografije pčelarstva Moslavine.