Nadzorni odbor

Članovi Nadzornog odbora

  1. Darko Ozimec – predsjednik nadzornog odbora
  2. Stjepan Juretić
  3. Slavko Kumpović