OBAVIJEST

Sastanak upravnog i nadzornog odbora održat će se u ponedjeljak 05.02.2024. u 17h, dok će se redovan sastanak pčelara održati u 18h.