Članstvo i članarina

Članstvo i članarina
– Za učlanjenje u Udrugu Metvica potrebno je ispuniti člansku pristupnicu.
– Članarina Udruzi iznosi 15,00 eura godišnje.
– Članarina Udruzi i Hrvatskom pčelarskom savezu iznosi 50,00 eura godišnje, a što uključuje časopis “Hrvatsku pčelu”.
– Članarina se plaća do 31. SIJEČNJA za tekuću godinu.
– Svi članovi koji prekinu članstvo u Hrvatskom pčelarskom savezu dužni su odmah, a najkasnije do 15. prosinca odjaviti časopis za sljedeću godinu izravno HPS-u na tel: 01/481-95-36 ili faks: 01/485-25-43.