Podaci za uplatu članarina

U. P METVICA Kutina, Augusta Šenoe 2.
ž. r. HR8523400091110171362

Na poziv na broj upisati svoj OIB.

Članarina HPS 325,00 kn, članarina samo udruga 100,00 kn.