Kalendari Udruge

Članovi udruge mogu kalendare udruge za 2021  god. podići na  sastanku 01.02. u 18 sati, ili kod tajnika uz predhodni dogovor na mob. 091 7666947