Anketa – pčelarstvo za MPS

Poštovani članovi Upravnog odbora te predsjednici udruga,

dobili smo obavijest iz Ministarstva poljoprivrede kako je samo mali broj anonimnih Anketnih upitnika, a koji su poslane u broju 2. časopisa „Hrvatska pčela“, popunjen te dostavljen Ministarstvu poljoprivrede.

Ministarstvo poljoprivrede kao kontakt točka zadužena za upravljanje Nacionalnim pčelarskim programom, svake godine dostavlja podatke o sektoru pčelarstva prema Europskoj Komisiji.

Isto tako svake 3 godine izrađuje se novi Nacionalni pčelarski program za koji je potrebno izraditi uvodni dio koji je sastavljen od podataka koji su navedeni u Anketnom upitniku koji Vam dostavljamo.

Stoga, molimo Vas da što točnije ispunite dostavljeni upitnik, a u cilju što kvalitetnije izrade budućeg programa, kao i vjerodostojnog prezentiranja sektora pčelarstva.

Slijedom navedenog, molimo da ponovno proslijedite Anketni upitnik svim svojim članovima, kako bi isti popunili te ga popunjenog dostavili Ministarstvu poljoprivrede.

Za sva ostala pitanja stojimo Vam na raspolaganju.

Lp,

Emil Horvatić, mag. iur.

Tajnik Saveza