Sastanak Udruge 2.12.2019

Na sastanku udruge 2.12.2019 ponedjeljak, bit će predavanje o liječenju pčela i lijekovima.

Također tko želi dati med na analizu za susrete u Topuskom neka ga ponese na sastanak udruge.